Lookbook

𝗙𝗔𝗟𝗟/𝗪𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝟮 - 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔

𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙗𝙖𝙤 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙘𝙖́𝙘𝙝 đ𝙚̂̉ đ𝙪̉ 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙘𝙖̉𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙮?

LOOKBOOK] 𝗙𝗔𝗟𝗟/𝗪𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝟮 - 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔

𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙗𝙖𝙤 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙘𝙖́𝙘𝙝 đ𝙚̂̉ đ𝙪̉ 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙘𝙖̉𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙮?

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 - 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜𝐡 là cái tên chúng tôi chọn cho bộ ảnh lần này.

Mỗi chúng ta hằng ngày đều phải khoác lên mình nhiều vỏ bọc khác nhau. Một con người khi đi làm đơn giản, lịch sự. Một con người khi đi chơi đầy cá tính. Hay một con người đầy nổi loạn khi đêm về.

Vậy đ𝗮̂𝘂 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗯𝗮̉𝗻 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵?

Câu hỏi ấy chúng tôi vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Nhưng chắc chắn rằng, mỗi nhân cách mà ta mang hằng ngày đều là một phần của con người ta. Không cần thiết phải chối bỏ một nhân cách nào của ta chỉ vì sợ mang tiếng "𝙜𝙞𝙖̉ 𝙩𝙖̣𝙤". 𝐂𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 là bước đầu tiên để đi tìm chính mình.

𝐅𝐚𝐥𝐥/𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐 với những items đa dạng phong cách giúp Wingo thỏa sức thể hiện ý tưởng của mình. 𝐊𝐞𝐲 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬 của Collection 2 lần này chính là bộ sưu tập jacket đơn giản, dễ biến tấu, kết hợp với sneakers Van.s vừa formal lại vừa đậm chất streetstyle. Với Collection này, chúng tôi không định hình một phong cách cụ thể cho người mặc, mà chỉ gợi ý để mỗi người có thể mặc trang phục theo phong cách và từng persona của chính mình!

𝐅𝐀𝐋𝐋/𝐖𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝟐 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐦𝐨̛̉ 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐰𝐢𝐧𝐠𝐨𝐯𝐧.𝐜𝐨𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝟗𝐡𝟎𝟎 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟒/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎.

-----------------------------

Producer: Lương Thu Lan

Photo: Quân Vũ, Nguyễn Dương

Model: Yeng Trần

Stylist: Lương Thu Lan

Make up: Ngọc Mìn

Support: Mạnh Đức, Hà Hải Lu, Lê Hoàng.