[𝙇𝙊𝙊𝙆𝘽𝙊𝙊𝙆] 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐌𝐀𝐑𝐄 | 𝗪𝗜𝗡𝗚𝗢 𝘅 𝗥𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟 | – Wingo Brand
Giỏ hàng

𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐌𝐀𝐑𝐄 | 𝗪𝗜𝗡𝗚𝗢 𝘅 𝗥𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟 | 𝗙𝗔𝗟𝗟-𝗪𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡

[𝙇𝙊𝙊𝙆𝘽𝙊𝙊𝙆] 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐌𝐀𝐑𝐄 | 𝗪𝗜𝗡𝗚𝗢 𝘅 𝗥𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟 | 𝗙𝗔𝗟𝗟-𝗪𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡

"I don't paint dreams or nightmares, I paint my own reality." - "𝙏𝙤̂𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙚̃ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖̂́𝙘 𝙢𝙤̛ 𝙝𝙖𝙮 𝙘𝙤̛𝙣 𝙖́𝙘 𝙢𝙤̣̂𝙣𝙜. 𝙏𝙤̂𝙞 𝙫𝙚̃ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙘𝙪̉𝙖 𝙧𝙞𝙚̂𝙣𝙜 𝙢𝙞̀𝙣𝙝."

Và chúng tôi chọn 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 là cách để tuyên ngôn về hiện thực của riêng mình.

Lookbook lần này của Wingo rất hân hạnh có sự góp mặt của 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 - đại diện cho những người trẻ với 𝘁𝗮̂𝗺 𝗵𝗼̂̀𝗻 𝘁𝘂̛̣ 𝗱𝗼, 𝗽𝗵𝗼́𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴, 𝗱𝗮́𝗺 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 đ𝗮𝗺 𝗺𝗲̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗺𝗶̀𝗻𝗵.

Trang phục chúng tôi lựa chọn lần này là các sản phẩm 𝘚𝘯𝘦𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴, 𝘑𝘢𝘤𝘬𝘦𝘵, 𝘏𝘰𝘰𝘥𝘪𝘦, 𝘚𝘸𝘦𝘢𝘵𝘦𝘳, 𝘗𝘢𝘯𝘵𝘴, 𝘛𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘢𝘵... đến từ các Brand khác nhau như 𝑽𝒂𝒏𝒔, 𝑴𝑳𝑩, 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏, 𝑮𝒐𝒂𝒍, 𝑷𝒖𝒍𝒔𝒆, 𝑫𝒆𝒖𝒕𝒆𝒓, 𝑵𝑩𝑨, 𝑪𝒐𝒎𝒐𝒏𝒊𝒏𝒐𝒛,.., kết hợp với các phụ kiện để tạo nên bộ outfit vừa đậm chất streetwear, vừa lạ mắt lại đầy phóng khoáng, phá bỏ những quy chuẩn vốn có về thời trang.

Ở đây, chúng tôi không sống REAL hay F.A.K.E, ở đây chúng tôi chỉ có 𝗛𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗺𝗶̀𝗻𝗵. Và có thể, hiện thực ấy sẽ trở thành 𝒄𝒐̛𝒏 𝒂́𝒄 𝒎𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏?

------------------------------------------------------------

𝘗𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘦𝘳: 𝘓𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘶 𝘓𝘢𝘯

𝘗𝘩𝘰𝘵𝘰: 𝘎𝘪𝘢 𝘏𝘶𝘺

𝘝𝘪𝘥𝘦𝘰: 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 Đ𝘢̆𝘯𝘨

𝘛𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘴: 𝘙𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭- 𝘙𝘗𝘛.𝘖𝘳𝘪𝘫𝘪𝘯𝘯, 𝘙𝘗𝘛.𝘎𝘳𝘰𝘰𝘷𝘪𝘦, 𝘙𝘗𝘛.𝘋𝘶𝘬𝘦,𝘙𝘗𝘛.𝘑𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘋𝘪𝘭𝘭𝘢, 𝘙𝘗𝘛.𝘗𝘢𝘤𝘮𝘢𝘯, 𝘙𝘗𝘛.𝘓𝘢𝘬𝘦, 𝘙𝘗𝘛.𝘓𝘛, 𝘙𝘗𝘛.𝘛𝘊

𝘚𝘵𝘺𝘭𝘪𝘴𝘵: 𝘓𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘶 𝘓𝘢𝘯, 𝘓𝘦̂ 𝘛𝘩𝘶̛, 𝘓𝘶̛̃ 𝘊𝘩𝘪́ 𝘓𝘢̂𝘮, 𝘏𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘨

𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘱𝘵: 𝘎𝘪𝘢 𝘏𝘶𝘺, 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨

𝘎𝘳𝘢𝘱𝘩𝘪𝘤: 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵: 𝘏𝘢̀ 𝘏𝘢̉𝘪 𝘓𝘶, 𝘔.𝘐.𝘊

𝘈𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵: 𝘋𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯, Đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘊𝘢́, 𝘓𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘓𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨

𝘚𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵: 𝘓𝘦̂ 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨, 𝘉𝘢̆́𝘤 𝘒𝘪𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨, 𝘏𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘨, Đ𝘶̛́𝘤 𝘔𝘢̣𝘯𝘩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram Youtube Top